LIÊN KẾT WEBSITE

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Lê Trọng Linh
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các ý kiến mới nhất

  LINK WEBSITE

  Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Van Viet (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:13' 15-02-2013
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 170
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 31. TÍNH CHẤT -ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  BÀI 31.TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  Kí hiệu của nguyên tố hiđro là H .
  Nguyên tử khối bằng 1.
  Công thức hóa học của đơn chất hiđro là H2.
  Phân tử khối bằng 2.
  BÀI 31.TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  Quan sát và trả lời câu hỏi

  Câu 1. Nhận xét trạng thái, màu sắc của khí hiđro?
  Câu 2. Một quả bóng bay đã được bơm khí hiđro, miệng quả bóng được buộc chặt bằng sợi dây chỉ dài. Khi không giữ dây chỉ thì quả bóng bay sẽ di chuyển thế nào?
  4
  Khí H2
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
  Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước .
  BÀI 31.TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ
  Quan sát thí nghiệm
  BÀI 31.TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  1. Tác dụng với oxi
  II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  1. Tác dụng với oxi

  *Hiện tượng:
  - Hidro cháy ngọn lửa màu xanh,toả nhiều nhiệt .
  Trong oxi hidro cháy mãnh liệt hơn, nhiều nhiệt hơn.
  Sản phẩm nước.
  Quan sát thí nghiệm và nhận xét
  1. Mµu cña ®ång(II) oxit tr­íc khi lµm thÝ nghiÖm.
  2. Mµu cña ®ång(II) oxit sau khi cho khÝ hi®ro ®i qua ë nhiÖt ®é th­êng.
  3. Mµu cña ®ång(II) oxit sau khi cho khÝ hi®ro ®i qua ë nhiÖt ®é cao,quan s¸t thµnh èng thuû tinh.
  BÀI 31.TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  Tác dụng với oxi
  Tác dụng với đồng (II) oxit
  II.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  2. Tác dụng với đồng (II) oxit

  T
  H
  A
  N
  H
  I
  Đ
  R
  Ô
  N
  Ư
  Ơ
  C
  H
  Ô
  N
  H
  Ơ
  P
  N
  Ô
  T
  I
  N
  H
  K
  H
  I
  Ê
  T
  T
  O
  A
  N
  H
  I
  Ê
  S
  Ư
  C
  H
  A
  T
  Y
  Chất này do nguyên tố Cacbon tạo nên?
  Chất khí nhẹ nhất trong số các chất khí?
  Sản phẩm thu được khi hiđro tác dụng với oxi?
  Hỗn hợp khí hiđro và oxi gọi là gì?
  Phản ứng giữa hiđro và oxi gọi là phản ứng gì?
  Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng được gọi là gì?
  Khi nào đốt hiđro không gây tiếng nổ mạnh?
  DẶN DÒ:

  HỌC BÀI VÀ COI PHẦN ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
  CÁC BÀI TẬP SGK TRANG 109
   
  Gửi ý kiến